Disclaimer Vrijwaring en Besluiten

Overtreding Copyright Misbruik
Ondanks onze goede zorg aan de website Wielostditop.nl kunnen wij niet instaan voor volledigheid, juistheid van de gegevens die worden weergegeven. Wielostditop aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook met het gebruik van onze website.

De geuite meningen, inhoud of beweringen van auteurs en de webmaster daar kan Wielostditop.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk voor worden gehouden tevens kan het zijn dat de informatie geschikt is voor het doel waar voor het geraadpleegd wordt.

De artikelen en geschreven oplossingen die aangeboden worden dienen er voor om informatie te geven aan onze bezoeker als hierbij door de auteur de copyright word overschreden dan kunt U dat melden via ons mail adres en als dit inderdaad een copyright schending betrefd zal het artikel verwijdert worden.

Wielostditop.nl is niet verantwoordelijk voor de geschreven artikelen en oplossingen van de auteur die dit aanbied tevens kan er bij ons ook geen schade hierop verhaald worden bij schending kan dit gemeld worden en zal bij juistheid hiervan het betreffende blad of artikel verwijdert worden.

Wielostditop.nl is ten allertijden gerechtigd om de context van artikelen aan te passen zonder enige kennisgeving aan de auteur.

De verwijzingen en reclames naar andere websites daarvoor is Wielostditop.nl niet verantwoordelijk voor de inhoud wat deze websites aanleveren.

Ons doel en streven is de bezoeker het beste antwoord te laten vinden op Wielostditop.nl met een goed omschreven tekst en een goede informatie bron van het beschreven onderwerp of artikel.

De auteur of schrijver dient er rekening mee te houden als een tekst of artikel plagiaat bevat deze zo spoedig mogelijk verwijdert zal worden.