autisme

Symptomen van Autisme

De stoornis autisme kan met oplettend en alertheid van de ouders veel sneller ontdekt worden, tevens betreft het hier niet helemaal negatief dus! Een bepaald soort intelligentie vorm waar een ander wel eens heel jaloers op zou kunnen worden.

Een persoon met autisme is zeker niet gek in tegendeel zelfs.
Een autistisch persoon is niet gek maar heeft beperkingen in de sociale interactie een herhalend gedrag bij een waarschuwing toch gewoon doen, soms wil bij de stoornis ADHD een lichte vorm van autisme ook toe treden.

Autisme in een vroeg stadium ontdekken
Als iemand geboren is dan zal deze autistische stoornis al aanwezig zijn zonder dat het op valt als ouders, artsen of begeleiders het kind goed in de gaten houden dan kan het vroegtijdig ontdekt worden.
Sommige mensen komen er pas achter op oudere leeftijd dat ze een vorm van autisme hebben.

Een verstandelijke handicap is geen autisme
Vroeger dacht men dat alleen mensen met een verstandelijke handicap autisme hadden dit is dus zeker niet zo iedereen kan deze stoornis hebben zonder dat ze het zelf weten, wat wel leuk hier aan is dat je een bepaalde intelligentie bezit.
De neurolog zal autisme bekijken door de hersens te bestuderen en de psycholoog daar en tegen kijkt naar het gedrag en patroon van de patient.

Bij autistisch zijn krijgen hersenen andere prikkels
Iemand met autisme daar fuctioneren de hersenen heel anders van dan iemand die deze stoornis niet bezit de patient die autistisch is krijgt ander soort prikkels uit zijn omgeving waardoor de beleving van dingen anders word.

De belevingswereld van een autist
Autistische mensen hebben een totaal andere belevingswereld daarom zal het uiten en het begrijpen anders worden omgezet in de hersens ook zal er in sommige gevallen veel later of totaal niet gereageerd worden bedenk wel dat iemand met autisme alles hoort en dat ze niet met opzet bepaalde dingen doen dat sturen de hersenen zo aan.
Vaak komt het voor dat autitische mensen blijven hangen in dingen wat hun interesseert het op hak op de tak springen in bepaalde verhalen maar ook de herhaling van zinnen of woorden die andere mensen hebben gebruikt is ook een eigenschap die zij over het algemeen bezitten.

Dwangmatig en vasthouden aan gewoontes en structuur
Het vasthouden aan gewoontes en dwangmatig doorzetten van dingen van een persoon met autisme is zeker geen vreemd gedrag de chaos in de hersenen spelen hierbij een grote rol een vorm van structuur is zeker nodig.
Ook zijn mensen met autisme heel erg goed in het kopieeren van het gedrag van andere mensen.

Waarneming van autitisch persoon is zo en niet anders
Er word door deze mensen framentarisch gedacht met andere woorden in stukjes denken vandaar dat een geheel vaak niet te overzien is de waarnemingen zijn zo als het was mochten deze veranderen in de loop der tijd dan zal er weer vanaf vooraf opnieuw begonnen moeten worden.

Opvallende kenmerken bij persoon met autisme
Het meest opvallende kenmerk van iemand die autisme heeft is toch wel de sociale interactie dit omdat er geen vaste regels zijn en deze mensen zich meestal niet kunnen verplaatsen in gevoelens en de gedachtengang van iemand anders het zelfbeeld kunnen ze al niet bevatten laat staan dat van iemand anders.

Hoe erfelijk is autisme
Autisme is vaak een erfelijke aandoening hoe groter het aantal mensen het heeft binnen een familie des te groter is de kans dat andere kinderen het ook hebben.

Vriendschappen duren niet lang relaties vaak ook niet
Wat bekend is bij autistische mensen dat ze over het algemeen geen langdurige contacten opbouwen en moeilijk in een relatie staan door hun stoornis.

Is autisme te genezen
Een directe genezing is er niet voor autisme wel kan er gewerkt worden aan de verbetering in communicatieve vaardigheden het kopieerende gedrag en het socialer omgaan met bepaalde situaties.

Reageer op dit artikel

Widget is loading comments...