zorgtoeslag

Recht op Zorgtoeslag

Om een toeslag voor zorg te krijgen zijn er verschillende verplichtingen vastgelegd sinds 2013 mag o.a. ook uw spaargeld niet te hoog zijn want dan vervallen alle rechten hier toe.

Rijksvoorwaarden om voor zorgtoeslag in aan merking te komen

U dient een Nederlandse nationaliteit of verblijfvergunning te hebben dit tevens ook voor de toeslagpartner.

Aangemeld en verzekerd zijn bij een Nederlandse Zorgverzekering.

U dient 18 jaar of ouder te zijn.

Het wettelijk vastgelegde bedrag mag voor een alleenstaanden niet hoger zijn 30.939 euro en gezamelijk niet hoger dan 42.438 euro.

Tevens mogen de mensen ook niet te veel eigen vermogen hebben voor een alleenstaande is dit bedrag 101.139 euro en gezamelijk niet hoger komen dan het bedrag van 122.278 euro.

Veel eigen vermogen helaas geen zorgtoeslag

Vanaf het jaar 2013 word het vermogen uit box 3 inkomstenbelasting meegeteld om te kijken of U recht heeft op zorgtoeslag een eigen huis valt niet onder deze meetelling maar wel beleggingen en spaargelden.

Als U alleenstaand bent is het bedrag tot 101.139 euro wat U mag bezitten om voor de toeslag in aanmerking te komen.

Heeft U een gezamelijk vermogen dat hoger is 122.278 euro dan komt U niet in aanmerking daar onder natuurlijk wel.

Ik woon in het Buitenland wat nu!

Bent U woonachtig of partner in het buitenland en wilt U voor zorgtoeslag in aanmerking komen dan zijn er enkele eisen waar wel aan voldaan moet worden.

Geniet U een uitkering, pensioen of werkzaam in Nederland dan zult U verplicht verzekerd moeten zijn in Nederland om een zorgtoeslag te krijgen moet het land waar U woonachtig bent aangesloten zijn bij de EU de EER of Zwitserland of een land zijn waar Nederland een socialezekerheidsverdrag mee heeft afgesloten.

Reageer op dit artikel

Widget is loading comments...Het aanvragen van een zorgtoeslag gaat zeker lukken als U voldoet aan de wettelijke eisen van de overheid.