Vraag en antwoord | oplossing zoeken | goeie vraag stellen
Vragen en Antwoorden Forum Disclaimer
Wie lost dit op Facebook
Wielostditop.nl via Twitter Volgen
Wielostditop.nl

Hoe wordt vuurwerk gemaakt


Vuurwerk het knalt en geeft de mooiste kleuren maar hoe doen ze dat nou precies?

Om vuurwerk te krijgen of te creeren zijn er verschillende stoffen nodig om het tot ontploffing te laten komen.Buskruit wat is dit eigenlijk

© wielostditop.nl - Vuurwerk hoe wordt et gemaakt, hoe maak je vuurwerk