Vraag en antwoord | oplossing zoeken | goeie vraag stellen
Vragen en Antwoorden Forum Disclaimer
Wie lost dit op Facebook
Wielostditop.nl via Twitter Volgen
Wielostditop.nl

Hoe ontstaat zand


De natuur heeft ons prachtige zand geschapen in samenwerking met bergen en stromend water.

Onze wereld is rijkelijk bezaaid met complete zandbergen wat de gewoonste zaak is maar is het eigenlijk allemaal wel zo gewoon!

Wat is nu eigenlijk zand

Iedereen weet wat bergen zijn, zoniet dit een keihard gesteente uit moeder der natuur wij hebben in de wereld te maken met klimaten waaronder ijs en ook sneeuw die op deze bergen neer strijken.

Bij het smelten van ijs en sneeuw in de zomer word er smeltwater gecreeerd hierdoor ontstaan er bergbeken het water voert stukken rotsblok en steen van de berg mee.

Door de enorme kracht van het stromende water worden er stukken afgeschuurd van de rotsblokken en ontstaan er kleinere stukjes steen.

Tijdens de weg van deze steentjes in het stromende water naar de grote rivieren en de zee worden de steentje steeds meer afgeschuurd en ontstaan er kleine korrels zand maar ook klei en grind.
De wereld bestaat uit 70 procent uit water en dit proces is zo ver bekend ongeveer al 2 miljoen jaar bezig.

© wielostditop.nl - ontstaan zand, klei, grind