kunnen dieren praten

Kunnen dieren praten

Elk dier communiceert in klanken dus ze praten in hun eigen taal.

Kan een dier praten
Elk dier spreekt zijn eigen taal alleen zijn de klanken die daar uit voortvloeien anders dan die van mensen.
Een aap is een dier dat zich het meest heeft ontwikkeld als het om menselijke trekjes gaat, vandaar het vergelijk tussen mensen en apen.
In de vogelwereld zijn er papagaai soorten die de mensen klanken zelfs zeer goed kunnen nabootsen tot wel uniek te noemen zelfs, dit wil nog niet zeggen dat zij de inteligentie hebben om zelfstandig te kunnen speken maar het komt aardig in de buurt van praten.

Dieren spreken wel degelijk
Met spreken van dieren bedoelen we eigenlijk! Elk dier heeft zijn eigen taal en communiseren op die manier met elkaar dit kan zowel instinktief of met voorzetting van geluiden, geuren, emoties, gebaren uitstralen of klanken voortzetten.

Hoe kan het dat mensen wel kunnen praten
Een mens is een gemoedsdier daarbij komt dat mensen slimme wezens zijn en door de verschillende stemmingen brengt hij of zij klanken uit denk hierbij aan zingen.
Het schijnt dat de mensaap is gaan zingen door territoriumdrang en heeft hierbij langzaam het stemapparaat in gang gezet en ontwikkeld.
De mens maakt gebruik van symbolische, grammaticale taal, waarbij een bepaald geluid (= symbool) verwijst naar een bepaald voorwerp of toestand waarbij bijvoorbeeld de volgorde en intonatie van de woorden ook een betekenis gaan krijgen.

Slimme dieren praten met elkaar
Er zijn hele slimme dieren op de wereld en die spreken wel hun eigen taal en begrijpen elkaar hierdoor maar al te goed denk eens aan walvissen, dolfijnen en vleermuizen die met klanken en tonen (sonar) elkaar alles precies weten uit te leggen.
Ieder spreekt zijn eigen taal we moeten dus heel voorzichtig zijn met te zeggen dat dieren niet kunnen praten want wij gebruiken ook klanken en zetten dit uit in grammatica zo dat het voor ons begrijpelijk word.

Mensen ontwikkelen ook verschillende talen
Zoals de mens zijn talenpakket ontwikkeld heeft te denken aan Spaans, Nederlands, Engels en velen talen meer door de wereld heen, zo kun je er bijna vanuit gaan dat dieren dit ook doen in een taal die voor ons onbegrijpelijk lijkt.

Kortom kunnen dieren praten het antwoord hierop is ja
Inderdaad dieren spreken met elkaar in een hun taal die wij niet kunnen ontcijferen dus je kunt jezelf albijna gaan afvragen wie zijn nu slimmer de dieren of de mens.


Reageer op dit artikel

Widget is loading comments...