pasen

Pasen

Paasfeest is een gezellige feestdag maar niet iedereen weet precies waarom deze dag eigenlijk wordt gevierd en waar Pasen vandaan komt wij gaan het ontstaan hier uitleggen.

Waar staat Pasen eigenlijk voor

  • Vroeger werd deze feestdag zelfs gebruikt om het begin van de lente aan te kondigen en het einde van de tijd van schaarste en dit werd gevierd met een groot landbouwfeest NB was dit lentefeest niet eens christelijk!
  • Het eigenlijke paasfeest is een christelijke feestdag de mensen vieren het feest voor de herrijzenis van Jezus de kerken word op paaszondag een wake gehouden na deze wake word de paasdag ingeluid.
  • Het katholieken geloof liet de eieren aan pasen toedienen dit omdat er dan een 40 dagen vastenperiode was geweest zodat de mensen weer op krachten konden komen deze eieren werden tijdens palmpasen ingezameld.

  • Meer relevante onderwerpen voor de Pasen
    Pasen Kleurplaten - paaseieren - paastakken - paashaas


    Reageer op dit artikel

    Widget is loading comments...