halloween

Halloween het engste feest

Alles te weten komen over halloween vieren zoals oorsprong en ontstaan dit griezellige feest vol met enge gedaantes, spoken en meer!

De oorsprong en het ontstaan van Halloween

Hoe is dit feest begonnen
Voor de oorsprong van Halloween, gaan we terug naar de Kelten in het jaar 1500 voor Christus - 50 voor Christus. het werd gevierd op 31 oktober de afsluiting van het Keltische jaar en de start van een nieuw jaar. Deze avond werd Eve of All Saints genoemd. Op 1 november, volgde Samhain, wat staat voor einde van de zomer. Tijdens de Eve of All Saints zou de ziel van alle mensen die het afgelopen jaar waren overleden, toegang krijgen tot het land der doden. Deze avond werd ook wel Hallow Even genoemd.
Waarom wordt Halloween gevierd
All Hallows Eve, Allerheiligenavond, de avond voor Allerheiligen, 1 november. Op de Iers-Keltische kalender begon het jaar op 1 november die nu gelijk staat aan 31 oktober ofterwijl eigenlijk oudejaarsavond is. De oogst was binnen gehaald, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar dus het werd tijd om feest te vieren namelijk het Keltische Nieuwjaar of Samhain.
De boze geesten afschrikken
Vroeger verkleeden mensen zich op 31 oktober om de zielen van de overledenen af te schrikken. Men was bang dat deze anders bezit zouden nemen van de levenden. de spelregel was des te lelijker je verkleed was, des te moeilijker het was voor de geesten was om iemand te kunnen herkennen.
Wie was Jack-o-lantern
Het verhaal van de lantaarns kwam tot stand door de Ieren. Er zou een man, genaamd Jack, hebben geleefd die de duivel in een boom zou op sluiten. Hij zette een kruis op de boom en de duivel werd op die manier gevangen genomen in de boom. Hij beloofde de duivel weer vrij te laten, maar deed dat niet. Toen Jack overleed, werd hem de toegang tot de hemel en de hel geweigerd. Hij kreeg een stuk opgloeiend hout om zich te wapenen tegen de duisternis. Om dit stuk hout langer te laten branden, stopte Jack het in een uitgeholde biet. De immigranten die dit feest in Amerika introduceerden, vonden een pompoen mooier dus de originele hout traditie is door verbroken. De pompoen is daardoor een onderdeel van Halloween geworden.
Snoepjes ophalen langs de deuren
Vroeger kwamen de druiden aan de deur om een aalmoes vragen. Als de mensen iets afstonden, werden ze beschermd tegen de boze geesten. Het Amerikaanse trick-or-treat stamt hier overigens van af. Alle kinderen gaan mooi en vooral eng verkleed met Halloween langs de deuren en halen zoveel mogelijk snoep op dat staat voor treats. Krijgen ze van de mensen, dan kan er zomaar van uit het niks kattenkwaad tricks volgen.
Hoe wordt vandaag de dag het halloweenfeest gevierd
Tegenwoordig word het halloweenfeest een beetje anders gevierd de nadruk ligt vandaag op zo eng mogelijk en natuurlijk vooral veel griezelen in spookachtige gewaden en een hoop schrik bewind.
Overige verwante onderwerpen voor dit spookfeest

  • Griezelsoep maken
  • Bloemstuk maken
  • Halloweenlamp
  • Halloweenplaatjes
  • Pompoen halloween maken
  • Snoep maken
  • Hoe vier je halloween

  • Reageer op dit artikel

    Widget is loading comments...